Možnosti využití afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Ondřej Venclíček, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno-Bohunice
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, inhibitory tyrosinkinázy, afatinib

Souhrn

Afatinib is an irreversible EGFR-tyrosine kinase inhibitor designed for the treatment of non-small cell lung cancer. The efficacy and safety of afatinib has been tested in LUX-LUNG 1–3 trial series that is still ongoing. Administration of afatinib resulted in extended progression-free survival and overall survival of the patients.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky