Nintedanib, nový inhibitor angiokináz, v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: Doc. MUDr. František Salajka
Autoři - působiště: Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: NSCLC, angiogeneze, nintedanib, studie LUME-Lung 1

Souhrn

Nintedanib je perorálně užívaný inhibitor angiokináz, účinkující na receptorech pro VEGF typu 1, 2 a 3, PDGF typu α a β, FGF typu 1, 2 a 3, dále na receptorech pro FLT3 (Fms-like tyrosine kinase 3) a skupiny Src. Je tedy ovlivněna proliferace a přežití tří klíčových buněčných populací zúčastněných při neoangiogenezi – endoteliálních buněk, pericytů a buněk hladké svaloviny. Podává se 250 mg nintedanibu 2x denně, v kombinaci s paclitaxelem a carboplatinou. Ze studií III. fáze jsou v současné době k dispozici první výsledky studie LUMELung 1, kde bylo pozorováno významně delší PFS při kombinační léčbě s nintedanibem v porovnání s placebem, a to jak v celé skupině nemocných, tak u nemocných s adenokarcinomem a se skvamózním karcinomem samostatně. Celkové přežití hodnocené v celé skupině nemocných bylo rovněž příznivě, i když statisticky nevýznamně ovlivněno podáváním nintedanibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky