Molekulární biomarkery v terapii NSCLC

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: RNDr. Milada Matějčková
RNDr. Eva Parobková
Autoři - působiště: Laboratoř molekulární genetiky, oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, mutace genů, EGFR, KRAS, ALK

Souhrn

Nádory plic jsou často diagnostikovány v pokročilém stadiu onemocnění. Proto je věnována velká pozornost studiu molekul, které nesou prognostickou nebo prediktivní informaci a mohou být využity v léčebných algoritmech. Tyto biomolekuly jsou v buňkách členy signálních drah a během kancerogeneze dochází k jejich kvalitativní nebo kvantitativní modifikaci. Modifikované molekuly lze v nádorových buňkách prokázat a využít k diagnostice i léčbě.

V guidelines National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 2.2013 je pro pacienty s plicním adenokarcinomem doporučeno testovat mutace genů EGFR, KRAS a translokační přestavby ALK. Testování mnoha dalších molekul je ve stadiu zkoušek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky