Strategie cílené léčby pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný plicní karcinom, chemoterapie, molekulárně cílená léčba, aktivační mutace EGFR, přestavba ALK, inhibitory angiogeneze

Souhrn

Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází s metastatickým stadiem IV. V tomto stadiu terapie spočívá hlavně v paliativní systémové léčbě. V současnosti není možno považovat nemalobuněčný karcinom za jedinou diagnózu, existují rozdílné léčebné přístupy podle dlaždicobuněčné nebo non-skvamózní diferenciace a podle molekulárně genetických vlastností. Standardem by mělo být vyšetření molekulárního profilu EGFR aktivačních mutací a ALK translokace u všech pacientů před zahájením léčby. V případě citlivých mutací vede cílená léčba k dosažení přibližně 60 % léčebných odpovědí a významně prodlužuje přežití. Dvojkombinace cytostatik založené na platinovém derivátu jsou možností pro ty pacienty v dobrém stavu, kteří nemají genetické abnormality umožňující cílenou léčbu. U nedlaždicobuněčných nádorů je vhodné přidat k chemoterapii bevacizumab, pokud nejsou kontraindikace této léčby. Chemoterapie s pemetrexedem je indikována rovněž jen u nedlaždicobuněčné histologie. Nemocní s aktivační mutací EGFR nebo přestavbou ALK by měli být léčeni TK inhibitorem (erlotinib, gefitinib, afatinib) nebo crizotinibem, a to i v případě nádorem vyvolaného špatného výkonnostního stavu. Léčba TK inhibitorem by měla pokračovat, dokud nedojde k masivní progresi provázené zhoršením symptomů. Pro nemocné léčené v 1. linii platinovou kombinací je možné podávat udržovací léčbu založenou na pemetrexedu, erlotinibu, gemcitabinu nebo eventuálně docetaxelu, výběr záleží na klinickém stavu, histologii, druhu úvodní léčby a odpovědi na léčbu 1. linie. Ve 2. linii léčby byl prokázán účinek ve smyslu prodloužení přežití u docetaxelu, pemetrexedu a erlotinibu. Přiblížilo se zavedení cílené imunoterapie (antiMUC-1, antiPDL-1) do klinické praxe.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky