Udržovací (maintenance) léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), udržovací léčba, pemetrexed

Souhrn

Přibližně u 50 % pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) dochází k progresi do 2 měsíců od ukončení léčby 1. linie a více než třetina pacientů je v době progrese v takovém stavu, že nedostane šanci na 2. linii léčby. V této neuspokojivé situaci je zapotřebí hledat nové léčebné možnosti. Již několik let je věnována pozornost konceptu udržovací (maintenance) léčby. U pemetrexedu byl prokázán příznivý vliv na celkové přežití a přežití bez progrese ve studiích III. fáze při aplikaci obou přístupů k udržovací léčbě (switch maintenance i continuation maintenance). Na základě výsledků dále uvedených studií je patrné, že udržovací (maintenance) léčba pemetrexedem u NSCLC má vliv na prodloužení přežití při nízké toxicitě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky