Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v 1. linii v registru TULUNG v České republice (stav k 18. 3. 2013)

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 1
Mgr. Zbyněk Bortlíček 2
Mgr. Karel Hejduk 2
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 3
prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. 4
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.5
doc. MUDr. František Salajka, CSc.6
MUDr. Leona Koubková7
MUDr. Marcela Tomíšková 1
MUDr. Ivona Grygárková5
MUDr. Libor Havel4
MUDr. Michal Hrnčiarik6
MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.8
MUDr. Dimka Sixtová8
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.9
MUDr. Helena Čoupková11
MUDr. Kateřina Košatová11
MUDr. Markéta Černovská12
prof. MUDr. Miroslav Marel, CSc.7
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.12
Autoři - působiště: 1 Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN, Brno
2 Institut biostatistiky a analýzy LF a PřF MU, Brno
3 Klinika nemocí plicních a TBC FN, Plzeň
4 Klinika pneumologie a TBC, FN Na Bulovce, Praha
5 Klinika plicních nemocí a TBC, LF UP a FN, Olomouc
6 Plicní klinika FN, Hradec Králové
7 Plicní klinika FN Motol, Praha
8 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
9 Klinika plicních nemocí a TBC FN Ostrava
10 Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
11 Nemocnice Na Homolce, Praha
12 Plicní klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC – non-small cell lung cancer) je v České republice velmi často diagnostikován ve stavu pokročilého onemocnění. Přes 60 % pacientů obou pohlaví je diagnostikováno v pokročilých stadiích III nebo IV, kdy již často není indikován radikální chirurgický výkon, a prognóza je tedy vysoce nepříznivá. Navíc přibližně 20 % nádorů této skupiny je odhaleno až pitvou, prohlídkou zemřelého nebo v tak pokročilém stadiu, že již není možné zahájit protinádorovou léčbu.

V současné době jsou k dispozici pro 1. linii léčby NSCLC léky ze skupiny cytostatik i léky biologicky cílené léčby, jejichž účinnost při splnění určitých kritérií dává předpoklad delšího přežití. Současná diagnostika NSCLC se již nemůže opírat pouze o určení, že se jedná o NSCLC, bez bližší specifikace. Nutná je přesná morfologická klasifikace NSCLC a zařazení do jednotlivých podtypů (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom, spinocelulární karcinom, adenoskvamózní karcinom, blíže nespecifikovaný...) a nutné je i genetické testování. Naše sdělení ukazuje, jak jsou v České republice využívány přípravky, které mají stanovenu úhradu pro léčbu v 1. linii NSCLC a k jejichž podání je nutná přesná morfologická diagnóza a v jednom případě i molekulárně genetické vyšetření – bevacizumab, pemetrexed a gefitinib. Základní data nemocných léčených výše uvedenými léčivy jsou zadávána do registru TULUNG, což je společný projekt České pneumologické a ftizeologické společnosti, České onkologické společnosti a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky