Pomalá progrese jaterních metastáz po předchozí stabilizaci u pacienta s melanomem choroidey léčeného ipilimumabem

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Uvádíme případ muže, který měl v roce 2004 diagnostikován melanom choroidey levého oka. Brachyterapie nebyla dostatečně účinná, a proto byla v roce 2006 provedena enukleace bulbu. V červenci 2010 se objevila jaterní metastáza a byla zahájena chemoterapie dacarbazinem. I přes chemoterapii pokračovala progrese jaterních metastáz a objevila se nová ložiska. Vzhledem k neúčinnosti chemoterapie byl pacient zařazen do specifického léčebného programu (SLP) s ipilimumabem a léčen od prosince 2010 do března 2011. První hodnocení léčebné odpovědi 12. a 16. týden prokázala spíše mírné zvětšení ložisek, nepřesahující 25 %, a netvořila se žádná nová ložiska. Pacient byl dále sledován bez léčby, ložiska v játrech se již dále nezvětšovala, a bylo tedy možné v prosinci 2011 hodnotit léčebnou odpověď jako stabilizaci onemocnění. V březnu 2012 byla prokázána progrese onemocnění, protože metastázy v játrech se zvětšily o více než 50 %. Pacient byl indikován k reindukční léčbě ipilimumabem, která proběhla od dubna 2012 do června 2012. Ipilimumab byl opět podáván v dávce 3 mg/kg celkem ve čtyřech dávkách v třítýdenních intervalech. Ani při reindukci jsme nepozorovali žádné nežádoucí účinky léčby, kromě minimálního a pouze občasného svědění kůže. Opakovaná reindukční léčba ipilimumabem dokázala opět zpomalit zvětšování jaterních metastáz a navodila znovu stabilizaci onemocnění, která přetrvávala ještě 9 měsíců po zahájení opakované léčby ipilimumabem. V lednu 2013, tedy 10 měsíců po reindukční léčbě, však byla dle CT nálezu potvrzena opět progrese jaterních ložisek. Z dalších léčebných možností přicházelo v úvahu zařazení pacienta do studie s léčbou inhibitorem BRAF vemurafenibem, pokud by byla prokázána mutace BRAF. Vzorek jaterní metastázy získaný biopsií byl vyšetřen metodou Cobas, ale mutace BRAF nebyla nalezena. Pacient byl proto indikován k radiofrekvenční ablaci metastáz.

Tento výkon byl opakován ještě v dubnu 2013 a byla ošetřena všechna jaterní ložiska. V současné době pacient přežívá 34 měsíců od zahájení léčby ipilimumabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky