Okamžitá léčebná odpověď na ipilimumab u pacientky s maligním melanomem, přetrvávající 31 měsíců od zahájení léčby

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

V únoru 2012 byl popisován případ 43leté pacientky s metastazujícím melanomem, která byla léčena ipilimumabem v rámci Specifického léčebného programu (SLP) a byl hodnocen stav onemocnění 9 měsíců po zahájení léčby. Pacientka měla v lednu 2010 histologicky verifikován pokročilý nodulární a ulcerovaný melanom o tloušťce 3,7 mm podle Breslowovy klasifikace s pozitivní sentinelovou uzlinou. Exenterace levého třísla neprokázala metastatické postižení následných uzlin. Levé tříslo bylo adjuvantně ozářeno a poté byla zahájena adjuvantní imunoterapie interferonem-α. Ani ta však nezabránila vzniku mnohočetných kožních a podkožních intenzitních metastáz v oblasti levého stehna a třísla. Onemocnění progredovalo i přes podávanou chemoterapii. Obrázek 1 ukazuje rozsah metastáz před zahájením léčby ipilimumabem. V dubnu 2011 byla pacientka zařazena do SLP s ipilimumabem. Léčba byla podávána po dobu 12 týdnů v dávce 3 mg /kg celkem 4x v třítýdenních intervalech do června 2011. Účinnost se začala projevovat již před aplikací třetí dávky, tedy 6. týden od zahájení léčby. Jednotlivé kožní metastázy se přestaly zvětšovat, ustalo mokvání ložisek, noduly se postupně zmenšovaly a netvořila se žádná nová ložiska. Po poslední, čtvrté dávce ipilimumabu byla reakce na léčbu hodnocena jako parciální odpověď (PR), protože došlo ke zmenšení nádorových ložisek o více než 50 %. Regrese kožních a podkožních metastáz stále pokračovala a devět měsíců po ukončení léčby byla na levém stehně a v oblasti třísla patrná pouze drobná ložiska našedlé nebo růžové barvy bez známek infiltrace (obrázek 2). Provedená biopsie neprokázala v ložiscích přítomnost nádorových buněk ani při barvení hematoxylinem-eosinem, jak je patrné na obrázku 3. Také imunohistochemické vyšetření s protilátkami proti proteinu S-100 a HMB-45 bylo negativní. Pacientka byla od ukončení léčby ipilimumabem sledována ve 12týdenních intervalech pomocí celotělového PET/CT vyšetření, nadále bez známek progrese onemocnění. Zatím poslední klinická a PET/CT kontrola byla provedena v červnu 2013, tedy 27 měsíců od zahájení léčby. Ložiska na kůži levého stehna byla velmi diskrétní, drobná, bez známek infiltrace nádorovými buňkami. Netvořily se žádné nové kožní projevy a pacientka byla v červnu 2013 bez známek lokální progrese onemocnění (obrázek 4 a 5). PET/CT vyšetření neprokázalo přítomnost vzdálených metastáz. Pacientka byla telefonicky kontaktována v říjnu 2013, tedy 31 měsíců od zahájení léčby. Žije, nemá žádné zdravotní obtíže ani známky progrese melanomu. Další kompletní přešetření je na našem pracovišti plánováno na leden 2014.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky