Dlouhodobá bezpečnost při léčbě středně těžké až těžké psoriázy adalimumabem

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
Autoři - působiště: I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Zavedení biologické léčby u těžkých forem psoriázy zásadním způsobem obohatilo naše léčebné možnosti. V současné době jsou pro léčbu psoriázy na našem trhu k dispozici čtyři biologické léky, z toho tři jsou namířeny proti tumor nekrotizujícímu faktoru, tzv. anti-TNF léky: infliximab, etanercept a adalimumab. Ustekinumab blokuje aktivaci T-lymfocytů vazbou na interleukin-12 a -23 (IL-12 a IL-23). Na obzoru však jsou již další látky – např. protilátky proti interleukinu-17 nebo inhibitory Janusových kináz a další.

Psoriáza, resp. její těžší formy, se pojí se značným snížením kvality života a také se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem vzhledem ke komorbiditám, což prokazatelně zkracuje délku života takto postižených pacientů. Na biologika, která díky své vysoké účinnosti mají velký potenciál zásadním způsobem příznivě ovlivnit průběh psoriázy, je tedy třeba nahlížet i v těchto souvislostech. Je však vždy nutné zvážit přínos a eventuální rizika léčby, především z hlediska možných nežádoucích účinků. V následujícím přehledu bych se proto chtěl zaměřit na bezpečnost jednoho z biologických léků – adalimumabu – a to především z dlouhodobého pohledu, a také prezentovat naše zkušenosti s dlouhodobou léčbou adalimumabem na případu pacientky s těžkou artropatickou psoriázou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky