Zkušenost s léčbou lanreotidem v kombinaci s everolimem v léčbě karcinomu z Merkelových buněk

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové

Souhrn

Karcinom z Merkelových buněk je vysoce agresivní neuroendokrinní kožní nádor primárně vycházející z Merkelových buněk, lokalizovaných v bazální vrstvě epidermis. Vyskytuje se převážně u starších jedinců a má výraznou tendenci k vytváření lokálních recidiv a lokoregionálních metastáz. Ve 40–75 % je lokalizován na kůži hlavy a krku, ve 33 % na končetinách a v 10–27 % na trupu. Jako potenciální rizikový faktor bývá uváděna dlouhodobá expozice ultrafialovému záření.1 Karcinom z Merkelových buněk se zpravidla klinicky manifestuje jako nebolestivý solidní polokulovitý červený až lividně zbarvený vyklenující se tumor velikosti 0,5–15 cm. Diagnostika se opírá o histologické a imunohistochemické vyšetření. Základem léčby je radikální chirurgický výkon s následnou adjuvantní radioterapií aplikovanou na místo primárního výskytu tumoru a regionálních lymfatických uzlin. Karcinom z Merkelových buněk je považován za chemosenzitivní nádor, avšak jen zřídka je chemokurabilní. Chemoterapeutický léčebný protokol se řídí doporučením platným pro malobuněčný bronchiální karcinom. Bývá uplatňována polychemoterapie kombinací methotrexát, bleomycin, 5-fluorouracil, cyclophosphamid nebo etoposid. V léčbě tohoto nádoru je doporučována i léčba somatostatinovým analogem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky