Imunopatologické komplikace biologické léčby

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Dana Ďuricová 1
MUDr. Naděžda Machková 1
MUDr. Martin Bortlík 1
MUDr. Doubravka Frausová 2
MUDr. Martin Lukáš 1
Autoři - působiště: 1 Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Iscare, Praha
2 Oddělení akutní medicíny, I. interní klinika VFN a LF UK, Praha

Souhrn

Zavedení anti-TNF-α léčby do terapie idiopatických střevních zánětů znamenalo velký zlom v léčbě těchto onemocnění. Jedná se o léky s velmi dobrým protizánětlivým účinkem, které zlepšily prognózu a kvalitu života mnohých pacientů. Kromě těchto pozitiv však biologická léčba s sebou přinesla i výskyt do té doby nových nebo neobvykle se vyskytujících nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky