Léčba periferní neuropatické bolesti vysoce koncentrovaným kapsaicinem ve formě náplasti – případ z klinické praxe v České republice

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Nataša Popperová
Autoři - působiště: Ambulance léčby bolesti, České Budějovice

Souhrn

Vysoce koncentrovaný 8% syntetický kapsaicin ve formě náplasti k topickému použití (Qutenza) představuje v České republice novou možnost v léčbě periferní neuropatické bolesti. Je indikován k léčbě periferní neuropatické bolesti u dospělých pacientů bez diabetu.

Kapsaicin je vysoce selektivní agonista vaniloidních receptorů TRPV1, které jsou exprimovány na senzitivních vláknech C a A delta, podílejících se na vedení nocicepce. Stimulace receptorů TRPV1 vede k pocitům pálení, vyvolává zvýšenou citlivost k ostatním podnětům a způsobuje erytém. Opakovaná nebo konstantní stimulace vede k desenzitizaci těchto receptorů a ve výsledku k útlumu přenosu bolestivých impulsů. Jedním z pravděpodobných mechanismů účinku je stimulací způsobená reverzibilní redukce denzity epidermálních nervových vláken. Uvažuje se sice o některých dalších možnostech, avšak mechanismus snížení senzitivity receptorů není dosud přesně znám.

Neuropatická bolest obecně představuje velmi často závažný léčebný problém, což dobře znají všichni kliničtí specialisté, kteří se ve svých odborných praxích s různými druhy neuropatické bolesti denně setkávají. Je všeobecně známo, že neuropatická bolest patří mezi nejobtížněji léčitelné typy bolesti a nezřídka je zapotřebí v léčbě využít všech dostupných léčebných modalit. Samotná farmakoterapie, která je stále základním kamenem léčby a která zahrnuje mnoho lékových skupin, jako např. antidepresiva, antiepileptika, analgetika včetně silných opioidů či antagonisty receptorů NMDA, má i přesto omezenou účinnost a v klinické praxi je nutné často farmaka kombinovat, popřípadě při nedostatečném účinku předchozí léčby je střídat.

Lokální formy léčby periferní neuropatické bolesti v současné době představují lidokain v topické náplasti, indikovaný k léčbě postherpetické neuralgie, a vysoce koncentrovaný 8% syntetický kapsaicin ve formě náplasti. První klinické studie s topickým koncentrovaným kapsaicinem se týkaly především postherpetické neuropatie a HIV- -asociované neuropatie, ovšem postupně přibývala data o úspěšném použití u dalších typů neuropatické bolesti, jako je například pooperační a posttraumatická neuropatie, radikulopatie vertebrogenní etiologie, neuralgie n. trigeminus, chemoterapií indukovaná neuropatie apod. Lze očekávat, že do budoucna se bude spektrum použití topického kapsaicinu dále rozšiřovat.

V níže uvedené kazuistice představujeme svízelný případ pacientky z algeziologické ambulance, pro kterou po několikaletém léčení znamenala nová terapie 8% kapsaicinem významný přínos.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky