Léčba deprese agomelatinem

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor:
Autoři: Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Agomelatin je po dlouhé době první antidepresivum s novým mechanismem účinku. Je agonistou melatoninových receptorů MT1 a MT2, antagonistou receptorů 5HT2C a jeho antidepresivní účinek je zřejmě zprostředkován resynchronizací cirkadiánních rytmů. Působí i anxiolyticky a má své místo v léčbě deprese a generalizované úzkostné poruchy. Agomelatin má rychlý nástup účinku a je velmi dobře snášen. Nezpůsobuje poruchu sexuální funkce a nevyvolává příznaky z vysazení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky