Nalmefen – nová možnost v léčbě závislosti na alkoholu

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Petr Popov
Autoři - působiště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: nalmefen, opioidní antagonisté, závislost na alkoholu

Souhrn

Závislost na alkoholu je chronické recidivující onemocnění s vysokou mírou prevalence. Na jeho vzniku se podílí řada faktorů (genetických, environmentálních), a zejména rizikové pití – konzumace vysokých dávek alkoholu. V léčbě závislosti na alkoholu se uplatňují především různé formy psychoterapie, farmakologická léčba je limitována jen omezeným počtem vhodných léků. Většina těchto léků se používá pouze pro podporu úplné abstinence. Odlišný způsob léčby, snažící se o snížení dávek alkoholu, byl dosud používán spíše výjimečně a s chybějící farmakologickou podporou. Nalmefen je modulátor opioidních receptorů, který lze využít v rámci nové strategie léčby, zaměřené na omezení škodlivého pití a používat dle potřeby („as needed"). Nalmefen prokazatelně snižuje celkovou spotřebu alkoholu i rizikové formy konzumace alkoholu (jednorázové pití velkých dávek). Jeho užívání je zejména významné u lidí závislých na alkoholu, kteří si uvědomují škodlivost svého pití a problémy, které jim to přináší, chtěli by svoji situaci změnit, ale dosud se nerozhodli pro abstinenci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky