Postavení denosumabu v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: denosumab, osteoresorpce, zlomeniny, kostní minerál

Souhrn

Denosumab je lidská monoklonální protilátka (IgG2), která vazbou na ligand pro receptor aktivující jaderný factor κB (RANKL) zabraňuje aktivaci receptoru RANK na osteoklastech a na jejich prekursorech a tlumí tak osteoklastickou osteoresorpci. Nástup účinků denosumabu je rychlý a po vysazení léku opět účinky rychle odeznívají. Podávání denosumabu (60 mg s. c.) po 6 měsících významně snížilo riziko obratlových i neobratlových zlomenin a fraktur v oblasti kyčle a není spojeno s významnými nežádoucími projevy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky