Nový prediktivní molekulární marker RAS umožňuje přesnější indikaci inhibitorů EGFR v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 1
Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Klinika komplexní onkologické péče
1 Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
Klíčová slova: RAS – inhibitory EGFR – metastatický kolorektální karcinom

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky