Aktuální pohled na léčbu schizofrenie

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Autoři - působiště: PK FN Brno, OP FNO a Katedra interních oborů LF OU
Klíčová slova: schizofrenie, léčba, antipsychotika 1. generace, antipsychotika 2. generace, účinnost, nežádoucí účinky, individualizovaná léčba

Souhrn

Schizofrenie a její léčba je dynamický proces. Cíle a strategie léčby se liší dle fáze onemocnění. Léčba by měla být založena na důkazech, její účinek by měl být měřitelný, měla by být komplexní (zahrnovat kromě farmakoterapie psychosociální intervence a péči o tělesné zdraví) a individualizovaná. Základem léčby schizofrenie jsou antipsychotika, k nimž se řadí antipsychotika 1. generace a antipsychotika 2. generace. V současné době preferujeme antipsychotika 2. generace. Individuální volba antipsychotika se provádí na základě dynamiky onemocnění, klinického obrazu, individuální snášenlivosti nemocného a jeho preferencí. Podrobněji jsou uvedeny rozdíly mezi jednotlivými antipsychotiky 2. generace. Než budeme mít k dispozici účinnější léčbu, měli bychom se snažit optimalizovat dostupné léčebné přístupy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky