Cetuximab v léčbě nádorů hlavy a krku – přehled a analýza údajů

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
MUDr. Lenka Ostřížková
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, Brno-Bohunice
Klíčová slova: cetuximab, nádory hlavy a krku, anti-EGFR terapie, biomarkery, primární a získaná rezistence

Souhrn

Cílená léčba namířená proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) je v terapii nádorů oblasti hlavy a krku nadějným postupem. Účinnost cetuximabu je v této indikaci evidentní. Závažným problémem a příčinou nízké odpovědi na cetuximab v monoterapii a vysokého procenta nádorových recidiv je primární a získaná rezistence. Přehlédli jsme současnou literaturu o cetuximabu s cílem zjistit, zda je možné analýzou publikovaných prací věnovaných léčbě nádorů hlavy a krku získat nové informace pro jeho podání. Interpretovat dané výsledky není snadné, ale ukazuje se, že pokud nebudou k dispozici výsledky nových studií III. fáze, cetuximab by měl být používán ke zvýšení účinnosti, nikoliv k nahrazení současných léčebných postupů. Vytváření dalších nových kombinací se neukazuje jako přínosné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky