Význam farmakologické intervence diabetické nefropatie ve vztahu k epidemiologickým důsledkům

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. Milan Kvapil, CSc., MBA
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn

Hlavním etiologickým činitelem diabetické nefropatie (DN) je hyperglykemie, hlavním akcelerujícím faktorem je hypertenze. Klinický význam mají dvě stadia – incipientní a manifestní DN. Ve fázi incipientní je pozitivní mikroalbuminurie (30–300 mg/24 hodin), pro prevenci progrese snížení funkce ledvin má zásadní význam kompenzace diabetu, léčba hypertenze, a zejména použití léků ovlivňujících systém renin-angiotenzin. Ve fázi manifestní DN je již přítomná proteinurie. Je korelátem závažného poškození glomerulů, spolu se zvyšující se proteinurií klesá progresivně glomerulární filtrace. U neléčeného pacienta se objeví renální insuficience již za 5–8 let po manifestaci proteinurie. Nejintenzivnější terapie, v níž je nejdůležitějším prvkem snižování krevního tlaku (antihypertenzivy) na hodnoty nižší než 125/75 mm Hg, zpomalí rychlost úbytku glomerulární filtrace na polovinu.

Protože etiologicky může dojít k poškození funkce ledvin u pacientů s diabetem i z jiných důvodů, je v poslední době užíván obecný termín „diabetické onemocnění ledvin".

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky