Léčba pacientů s roztroušenou sklerózou natalizumabem: klinické, radiologické a biologické rysy a nežádoucí účinky – studie BIONAT

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Natalizumab (NTZ) je první látkou ze skupiny selektivních inhibitorů adhezivních molekul používanou u pacientů s relabující- -remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Studie AFFIRM2 ukázala schopnost tohoto antagonisty α4-integrinu snížit průměrný roční počet relapsů (ARR) o 68 % během dvou let a riziko progrese trvalé invalidity u RRRS o 42–54 %. Post hoc analýza studie AFFIRM3 navíc ukázala, že stavu, kdy je nemocný bez radiologické i klinické aktivity onemocnění (disease free), je možné dosáhnout u 37 % pacientů léčených NTZ v porovnání se 7 % v případě placeba.

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky