Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu kombinací pertuzumab, trastuzumab a docetaxel – studie CLEOPATRA

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Karcinomy prsu s velmi vysokou expresí HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) na povrchu svých buněk (označované jako HER2-pozitivní) jsou charakteristické agresivnějším fenotypem, s důsledkem nepříznivé prognózy nemoci. Výskyt HER2- -pozitivních karcinomů prsu se pohybuje v rozsahu od 10 % do 30 %. Trastuzumab, humanizovaná monoklonální protilátka, jež je specificky zaměřena proti HER2, významně zlepšuje prognózu HER2-pozitivního karcinomu prsu. Metastatický karcinom prsu je však neléčitelný a u přibližně 50 % pacientek dojde k progresi do jednoho roku léčby pokročilého onemocnění. Výsledky klinických studií ukazují, že zacílení na HER2 s použitím více než jedné látky poskytuje lepší výsledky než použití jediné látky. Ve studii III. fáze CLEOPATRA (Clinical Evaluation of Pertuzumab and Trastuzumab) byly porovnávány účinnost a bezpečnost kombinace pertuzumab, trastuzumab a docetaxel s kombinací placebo, trastuzumab a docetaxel u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu. Výsledky primární analýzy ukázaly významně delší střední dobu přežívání bez progrese ve skupině s pertuzumabem než ve skupině s placebem. Průběžná analýza celkové doby přežívání vyznívala ve prospěch skupiny s pertuzumabem, rozdíl však nebyl statisticky významný. V této práci jsou uvedeny výsledky celkové doby přežívání po dalším roce sledování.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky