Pokračování v léčbě etanerceptem, snížení dávek nebo vysazení léku u pacientů se středně těžkou revmatoidní artritidou, u nichž byla ukončena léčba etanerceptem + methotrexátem – studie PRESERVE

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Hlavními cíli terapie revmatoidní artritidy (RA) je zastavení, resp. zpomalení rozvoje poškození kloubu a snížení disability, a to prostřednictvím dosažení dlouhodobé klinické remise, nebo alespoň nízké aktivity onemocnění (LDA – low disease activity). Zda se tyto cíle daří naplnit také u nemocných se středně těžkou RA, kteří přitom představují velkou část pacientů s RA, nebylo zatím intenzivněji zkoumáno.

Bylo prokázáno, že biologická léčba (např. inhibitory TNF-α) zvyšuje pravděpodobnost dosažení remise onemocnění či LDA, tato terapie je však poměrně nákladná; v některých zemích navíc mohou být biologické léky podávány pouze nemocným s vysokou aktivitou RA navzdory aplikaci tradičních chorobu modifikujících antirevmatik (DMARD). Vzhledem k uvedenému je tedy velmi důležité vědět, jak ohledně biologické terapie dále postupovat, jestliže bylo touto léčbou dosaženo stanoveného cíle (tj. zda je vhodné v této terapii pokračovat, pokud ano, v jakém dávkování apod.).

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky