Dlouhodobá bezpečnost a přežívání při léčbě revmatoidní artritidy etanerceptem

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru- a (TNF) a další biologické látky jsou považovány za výrazný pokrok v léčbě revmatoidní artritidy (RA). Od jejich schválení k této léčbě v Evropě v roce 2000 byly však vyslovovány obavy z nežádoucích účinků těchto látek, zejména s ohledem na jejich působení na imunitní systém; vyvstávají zejména obavy ze zvýšeného rizika vzniku karcinomů obecně, zejména pak lymfoproliferativních malignit, a závažných infekcí, například tuberkulózy. V řadě států proto bylo zavedeno sledování k hodnocení bezpečnosti těchto látek.

Ve Velké Británii byla uspořádána národní prospektivní observační studie založená na datech z registru BSRBR (British Society for Rheumatology Biologics Register). Kromě pacientů léčených inhibitory TNF byla do této studie zařazena též porovnávací kohorta pacientů s RA dosud neléčených biologickými látkami, jimž byla podávána tradiční DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs). Studie byla naplánována s dostatečnou silou k odhalení dvojnásobně zvýšeného rizika vzniku lymfomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky