Agomelatin vs. venlafaxin XR v léčbě anhedonie u velké depresivní poruchy

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Agomelatin (AGO) působí na rozdíl od ostatních antidepresiv neobvyklým neurochemickým mechanismem – jako agonista MT1- a MT2-melatonergních receptorů a selektivní antagonista receptorů 5-HT2C. Podle dosud dostupných poznatků má AGO v porovnání s placebem antidepresivní a anhedonický účinek a pacientům přináší časnou úlevu od úzkostných projevů provázejících depresi. Jeho použití je spojeno s nízkou četností výskytu sexuální dysfunkce a syndromu z vysazení a zlepšuje kvalitu spánku.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky