Antidepresivní účinnost agomelatinu oproti SSRI/SNRI: výsledky poolované analýzy přímých srovnávacích studií

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a serotoninu i noradrenalinu (SNRI) patří mezi účinné a uznávané látky používané v terapii velké depresivní poruchy. Se zvýšením hladin aminů v organismu se však pojí četně serotonergní a noradrenergní nežádoucí účinky. Agomelatin (AGO), působící odlišným mechanismem, tak představuje pro pacienty léčebnou alternativu s mnoha výhodnými vlastnostmi. Jeho potenciální superioritu oproti standardní léčbě je však třeba potvrdit kvalitními srovnávacími studiemi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.



Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena Čoupková



Léčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská




Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky