Účinnost golimumabu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a předchozí léčbou cílenou proti tumor nekrotizujícímu faktoru: post hoc analýzy studie GO-AFTER

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru- α (TNF-α) se v léčbě revmatoidní artritidy (RA) používají již více než 10 let. Díky tomu, že jich je v praxi používáno několik, je možné v případě, že pacient některý z nich nesnáší nebo u něj tento lék neúčinkuje, vyzkoušet jiný.

Účinnost i dobrá snášenlivost golimumabu u pacientů s RA byly prokázány ve studii GO-AFTER.2 Výsledky následných analýz přináší předkládaná práce.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky