Studie GO-MORE: účinnost a bezpečnost golimumabu při současném podávání s různými DMARD

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V současnosti jsou pro léčbu pacientů s revmatoidní artritidou, u kterých selhala předchozí léčba chorobu modifikujícími léky (DMARD), doporučovány biologické léčivé přípravky, přednostně blokátory tumor nekrotizujícího faktoru-α a v případě jejich selhání pak léky s jiným mechanismem účinku. Základním cílem terapie by mělo být dosažení klinické remise, nebo alespoň nízké aktivity onemocnění, a současně zamezení radiologické progresi, a tudíž zabránění zhoršování funkce kloubů.

Golimumab je dnes již běžně používanou protilátkou namířenou proti TNF-α, jejíž účinnost u revmatoidní artritidy byla prokázána na různých souborech pacientů, a to jak u nemocných předtím neléčených methotrexátem (klinická studie GO-BEFORE), tak u nemocných, u kterých léčba methotrexátem selhala (klinická studie GO-FORWARD), a dokonce i u těch, u nichž selhala anti-TNF terapie (klinická studie GO-AFTER). Stále však nemáme dostatek údajů z klinických studií ohledně významu jeho podávání u více heterogenní populace pacientů v kombinaci s různými DMARD v různých dávkách, což spíše odpovídá reálné klinické praxi.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky