Kardiovaskulární bezpečnost léčby pertuzumabem s trastuzumabem v kombinaci se standardní neoadjuvantní chemoterapií – studie TRYPHAENA

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Chemoterapie založená na kombinaci pertuzumabu a trastuzumabu vykazuje v časných i pokročilých stadiích HER2-pozitivního karcinomu prsu lepší účinnost než samotný trastuzumab. Nežádoucí účinky kombinační léčby jsou mírné nebo střední intenzity a kombinace obou látek je i s ohledem na kardiální bezpečnost dobře snášena. V obou případech se jedná o humanizovanou monoklonální protilátku, každá z látek však cílí na odlišný epitop HER2.

Signální dráha HER má mimo jiné význam v myokardiální homeostáze a léčba trastuzumabem, především v kombinaci s vysokými kumulativními dávkami antracyklinu, je spojena s kardiální dysfunkcí. Přesto poměr prospěšnosti a rizika hovoří pro kombinační terapii. V případě chemoterapie založené na kombinaci trastuzumabu a pertuzumabu je účinnost léčby ještě vyšší. Kardiální snášenlivost dané kombinace však zatím nebyla dostatečně posuzována.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky