Tocilizumab v léčbě juvenilní idiopatické artritidy

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) v sobě zahrnuje všechny formy artritidy neznámé etiologie s nástupem před 16. rokem věku v trvání nejméně 6 týdnů. Jedná se o nejčastější revmatické onemocnění u dětí, charakterizované zánětem kloubů, který může způsobit jejich trvalému poškození, narušuje normální růst a vede k dlouhodobé invaliditě a snížené kvalitě života.

Tradiční léčba nesteroidními antirevmatiky (NSAID), kortikosteroidy (KS) a methotrexátem (MTX) není vždy účinná, navíc je spojena s četnými nežádoucími účinky. Bližší porozumění zánětlivým procesům, které jsou podkladem artritidy, vedlo k vývoji biologických léčiv, cílících přímo na specifické cytokiny, jež se v rozvoji onemocnění uplatňují. Jedním z nich je tocilizumab (TCL), rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka působící jako antagonista receptoru pro interleukin-6 (IL-6R). TCL je schválen pro léčbu aktivní systémové JIA (sJIA) a polyartikulární JIA (pJIA) u pacientů od 2 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky