Pramipexol u farmakorezistentní velké deprese

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V léčbě velké depresivní poruchy nachází uplatnění celá řada léčiv, přesto až u jedné třetiny nemocných není dosaženo remise symptomů. Případná augmentace léčby nebo kombinace více látek s různými mechanismy účinku přitom v sobě skrývá riziko nežádoucích účinků. Aktuálně byla u pacientů s velkou depresivní poruchou zjišťována účinnost dopaminergně působícího pramipexolu, jenž byl přidán ke standardní antidepresivní medikaci. Studie byla osmitýdenní, randomizovaná, dvojitě zaslepená a kontrolovaná placebem, provedená u ambulantně léčených osob (n = 60). S využitím lineární regrese byl zaznamenán mírný, ale statisticky významný přínos ve smyslu snížení skóre MADRS (p = 0,038). U celkem 40 % nemocných se podařilo dosáhnout klinické odpovědi, u 33 % pak dokonce remise (nesignifikantní rozdíl oproti placebu 27 %, respektive 23 %). Přidání pramipexolu bylo dobře snášeno a nebyl zaznamenán žádný závažný nežádoucí účinek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky