Spironolacton a tělesná výkonnost u seniorů

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Spironolacton je mnoha roky používání odzkoušené diuretikum kompetitivně antagonizující mineralokortikoidní receptory, které má do budoucna potenciál rozšířit své uplatnění i u dalších onemocnění. Ve dvojitě zaslepené randomizované a placebem kontrolované studii u seniorů užívajících placebo nebo spironolacton v denní dávce 25 mg (n = 112) byl po dobu 20 týdnů sledován vliv na výkonnost. V ramenu aktivní léčby sice nebyl zaznamenán významný účinek při šestiminutovém zátěžovém testu chůze (p = 0,81), prokázáno však bylo signifikantní zlepšení kvality života hodnocené pomocí EuroQol EQ-5D (p < 0,01).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky