Význam methylfenidátu při demenci Alzheimerova typu

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Methylfenidát dnes nachází své uplatnění především v léčbě deficitu pozornosti spojeného s hyperaktivitou (ADHD) a narkolepsie. V šestitýdenní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii byla tato látka v denní dávce 20 mg podávána nemocným s demencí Alzheimerova typu provázenou výraznou apatií (n = 60). Oproti placebu se sice bohužel nepodařilo prokázat zlepšení ve skóre AES (Apathy Evaluation Scale), výrazně se však zlepšila hodnota ADCS-CGI-C (Alzheimer's Disease Cooperative Study-Clinical Global Impression of Change) (OR: 3,7; 95% CI: 1,3–10,8; p = 0,02). Signifikantní zlepšení bylo zaznamenáno i ve skóre apatie NPI (Neuropsychiatric Inventory), a to o 1,8 bodu (95% CI: 0,3–0,4; p = 0,02). Ačkoliv změna MMSE nebyla signifikantní, byl v tomto ukazateli zaznamenán trend ke zlepšení ve prospěch methylfenidátu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky