Ovlivnění afektivity užíváním multivitaminů

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Pravidelná suplementace vitaminy je skloňována v nejrůznějším kontextu. Nově se mimo jiné věnuje pozornost i možné souvislosti mezi užíváním vitaminů a našimi emocemi. Svědčí o tom i nová 16týdenní studie se 138 zdravými dobrovolníky ve věku 20–50 let, kteří po dobu 16 týdnů užívali multivitaminové přípravky s vysokým zastoupením zejména vitaminů skupiny B. Nebyl sice zaznamenán signifikantní vliv této suplementace na chronicky sledované laboratorní parametry, byl však zjištěn signifikantní vliv na skóre v dotazníku STAI-S (State-Trait Anxiety Inventory) s trendem k většímu zlepšení zvládání stresu, především u mužů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky