Premedikace gabapentinem v oční chirurgii

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Gabapentin je antikonvulzivum běžně využívané nejen v léčbě epileptických záchvatů, ale i neuropatické bolesti. V randomizované dvojitě zaslepené klinické studii byla sledována jeho účinnost, jestliže byl podán jako premedikace nemocným podstupujícím chirurgický výkon pro kataraktu (n = 56). Oproti nemocným, kteří byli premedikováni diazepamem, byla u gabapentinu patrná signifikantně menší sedace, ovšem naopak méně osob vykazovalo známky úzkosti. Po aplikaci gabapentinu ve srovnání s diazepamem signifikantně poklesla hodnota nitroočního tlaku. V podskupině gabapentinu bylo v menším počtu případů nutné v průběhu operace přidat dávku midazolamu a signifikantně méně nemocných v této skupině potřebovalo pooperačně analgetickou léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky