Ibuprofen versus paracetamol, či jejich kombinace, v léčbě bolesti

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Ibuprofen i paracetamol jsou klinicky velmi často využívaná analgetika s výborně popsanou účinností i profilem bezpečnosti. O jejich významu na pohotovosti pojednává recentní dvojitě zaslepená studie porovnávající ibuprofen 800 mg oproti paracetamolu 1 g či jejich vzájemné kombinaci u nemocných s akutní muskuloskeletální bolestí. Intenzita bolesti byla měřena za 20, 40 a 60 minut po jejich aplikaci. Po jedné hodině klesla intenzita bolesti signifikantně ve všech skupinách (p < 0,001). Proti očekávání však mezi jednotlivými rameny studie nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl (p = 0,59). Srovnatelná byla i potřeba užití dalšího analgetika.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky