Ponatinib u nemocných s Ph-pozitivní leukemií

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Ponatinib je tyrosinkinázový inhibitor 3. generace perorálně účinný u mutované i nemutované formy BCR-ABL. Ve studii II. fáze byl v denní dávce 45 mg podáván nemocným s chronickou myeloidní leukemií (CML) nebo akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) s pozitivitou Philadelphského chromozomu, kteří byli rezistentní vůči dasatinibu nebo nilotinibu, nebo kvůli nežádoucím účinkům nemohli být těmito léky dále léčeni, anebo měli mutaci BCR-ABL T315l. Medián sledování činil 15 měsíců. Mezi 267 nemocnými s CML bylo velké cytogenetické odpovědi dosaženo v 56 % (51 % osob rezistentních vůči dasatinibu či nilotinibu nebo tyto léky nesnášejících a 70 % osob s mutací T315I), 46 % vykazovalo kompletní cytogenetickou odpověď (40 % nesnášejících dosavadní léčbu a 66 % s mutací) a 34 % velkou molekulovou odpověď (27 % a 56 %), a to bez ohledu na přítomnost mutací BCR-ABL. Dvanáctiměsíční velké cytogenetické odpovědi bylo dosaženo u 91 % osob. U 31 osob s ALL bylo velké hematologické odpovědi dosaženo ve 41 % a u 47 % osob byla zaznamenána velká cytogenetická odpověď. Častými nežádoucími účinky byly trombocytopenie, rash, suchá kůže a bolesti břicha.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky