Význam statinů v léčbě bolesti v gynekologii

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Statiny jsou dnes nejvyužívanější skupinou hypolipidemik. Třebaže je již řadu let poukazováno na jejich ostatní možné účinky, nesouvisející s blokádou HMG-CoA reduktázy, v jiných indikacích prozatím nejsou využívány. O neutuchajícím zájmu o tuto zajímavou skupinu látek svědčí nicméně např. i nedávno provedená studie se simvastatinem, jehož účinnost v léčbě bolesti po chirurgickém odstranění pánevní endometriózy byla porovnávána oproti GNRHa (3,75 mg). V souboru 60 žen došlo v obou ramenech k výraznému zmírnění dyspareunie, dysmenorey i pánevní bolesti, hodnocené za šest měsíců po laparoskopickém výkonu (p = 0,001), přičemž mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky