Účinnost a metabolické účinky ziprasidonu

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Ziprasidon, atypické antipsychotikum podskupiny serotoninových a dopaminových antagonistů, bylo aktuálně zkoumáno jednak z pohledu terapeutické účinnosti, jednak z pohledu potenciálu ovlivnění metabolismu tuků a sacharidů u osob se schizofrenií v kombinaci s metabolickým syndromem, kteří byli doposud léčeni clozapinem (n = 194). Při 24týdenním sledování došlo během jeho užívání k signifikantnímu snížení koncentrace triacylglycerolů a indexu tělesné hmotnosti (p < 0,05) a k nárůstu hodnoty HDL (p < 0,05), a to při výrazném ústupu úzkosti a deprese ve srovnání se vstupními hodnotami (p < 0,05).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky