Peginterferon plus ribavirin v léčbě MDS a hepatitidy C

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V odborné literatuře byla recentně publikována zajímavá kazuistika 65letého muže s hepatitidou C a výraznou pancytopenií. Při vyšetření vzorku kostní dřeně byla stanovena diagnóza myelodysplastického syndromu (MDS) s refrakterní cytopenií. Ačkoliv nemocný nebyl vhodným kandidátem k léčbě interferonem vzhledem k uvedené pancytopenii, byla nasazena jeho pegylovaná forma z důvodu výrazně zvýšených transamináz. Při kombinaci s ribavirinem bylo dosaženo antivirové odpovědi a v kostní dřeni začaly být pozorovány neutrofily s normální granulací a stejně tak i megakaryocyty bez morfologických odchylek. Dle autorů došlo ke kompletnímu vyléčení MDS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky