Epidemiologie nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 1
Mgr. Denisa Malúšková 1
RNDr. Jan Mužík 1
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 2
Autoři - působiště: 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
2 Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn

V České republice je ročně nově diagnostikováno 7 800 – 8 200 pacientů se zhoubným novotvarem tlustého střeva nebo konečníku. Za stejné období na tento nádor 3 800 – 4 200 pacientů zemře. Prevalence, tedy počet žijících osob, které mají nebo měly diagnostikovaný tento typ nádoru, dosáhla v roce 2010 počtu 49 470 osob, a ve srovnání s rokem 2000 tak vzrostla o 64,1 %. V ČR je nadto více než 50 % nových pacientů s kolorektálním karcinomem diagnostikováno v pokročilém stadiu onemocnění (stadium III nebo vyšší), což významně zhoršuje prognózu pacientů a dosažitelné výsledky léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky