Screening kolorektálního karcinomu

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor:
Autoři: Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
MUDr. Tomáš Grega
MUDr. Štěpán Suchánek
Autoři - působiště: Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice, Praha

Kolorektální karcinom, s incidencí přibližně 1 milion případů za rok a roční mortalitou více než 500 000 obyvatel, představuje celosvětově významný problém. Lze předpokládat, že absolutní počet nových případů se v průběhu příštích dvou desetiletí ještě zvýší v důsledku postupného stárnutí obyvatelstva a další expanze celosvětové populace. Kolorektální karcinom je druhou nejčastější příčinou úmrtí na malignitu u obou pohlaví ve světě i u nás. Je tragickou skutečností, že Česká republika zaujímá v celosvětových statistikách přední místa ve výskytu tohoto onemocnění. V počtu nově vzniklých případů kolorektálního karcinomu si v Evropě drží nelichotivé 3. místo a ve světě 5. místo.1 Ročně je v ČR nově diagnostikováno 7 800 – 8 100 pacientů s tímto karcinomem a 3 700 – 4 200 nemocných na něj zemře2 (obrázek 1). Současně se zvyšuje prevalence tohoto onemocnění (počet léčených a vyléčených pacientů, které je nutné dále sledovat), což znamená růst časových i ekonomických nároků na onkologickou péči. V ČR žije v současnosti více než 54 000 osob, které nyní nebo v minulosti onemocněly touto chorobou. Dle statistik ročně tento počet narůstá o 2–3 %. V poslední době je v ČR patrný mírný pokles mortality na kolorektální karcinom, zatímco incidence je dlouhodobě stabilní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky