Endoskopická diagnostika kolorektálního karcinomu

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor:
Autoři: MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Autoři - působiště: Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o. p. s. – pobočka Ostrava Vítkovice, Vítkovická nemocnice a. s., Centrum péče o zažívací trakt, a Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Kolorektální karcinom (CRC) je druhou nejčastější příčinou úmrtí v důsledku nádorových onemocnění v zemích se západním životním stylem, jako jsou evropské země a USA. V těchto zemích onemocní CRC až 6 % populace a celoživotní riziko onemocnění se pohybuje kolem 2,5 %. Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem CRC vůbec. Podle údajů Národního onkologického registru u nás ročně onemocní 7 800 až 8 100 osob a za stejnou dobu 3 800 až 4 200 osob na toto onemocnění zemře. Životní prognóza pacientů s CRC závisí na stadiu onemocnění. Zatímco u nemocných diagnostikovaných v časném stadiu lze očekávat pětileté přežití v 90 %, při generalizovaném onemocnění je to pouze necelých 10 %. Tento rozdíl přesvědčivě demonstruje význam včasné diagnostiky. Centrální postavení v diagnostice CRC má metoda kolonoskopie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky