Zobrazovací metody v diagnostice kolorektálního karcinomu

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.
MUDr. Beata Hemmelová1
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Autoři - působiště: Radiologická klinika FN Brno a LF MU, Brno
1 Chirurgická klinika FN Brno a LF MU, Brno

Souhrn

Včasná a správná diagnóza, stejně jako přesný staging jsou pro stanovení optimální léčby kolorektálního karcinomu klíčové a také určují prognózu. Na poli diagnostiky, respektive stagingu, se v současnosti uplatňuje několik metod, z nichž každá má své limitace, proto je většinou potřeba je navzájem kombinovat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky