Sérové a plazmatické biomarkery u kolorektálního karcinomu

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. 1,2
MUDr. Petra Mrázková, Ph.D. 3
MUDr. Vít Martin Matějka 2
MUDr. Ondřej Fiala 2
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Biomedicínské centrum LF UK, Plzeň
2 Radioterapeutické a onkologické oddělení FN, Plzeň
3 Klinika zobrazovacích metod FN, Plzeň

Souhrn

Nádorové markery lze charakterizovat jako látky produkované maligními buňkami či organismem jako odpověď na nádorové bujení. Nádorové markery jsou především molekuly bílkovinné povahy, které se nacházejí v organismu v důsledku maligního zvratu. Lokalizace nádorových markerů je rozmanitá. Může se jednat o antigeny nacházející se na povrchu buněčných membrán, obsažené v cytoplazmě, solubilní antigeny obsažené v biologických tekutinách, enzymy metabolických drah či fragmenty cytoplazmatických struktur uvolňované do okolí při zániku buněk. Buněčné nádorové markery lze detekovat imunohistochemicky či v cytosolu nádorové buňky, a dále metodami molekulární biologie. Humorální nádorové markery, které cirkulují v krvi či v jiných biologických tekutinách, lze prokázat pomocí imunoanalytických metod.

Mezi markery produkované přímo tumory se řadí enzymy (laktátdehydrogenáza), imunoglobuliny a jejich části (tzv. paraproteiny), hormony (choriový gonadotropin, kalcitonin), fragmenty glykoproteinů, onkofetální antigeny (α1-fetoprotein, karcinoembryonální antigen), fragmenty cytokeratinů (tkáňový polypeptidový antigen, tkáňový specifický polypeptidový antigen), molekuly receptorové povahy (estrogenový a progesteronový typ), cirkulující buněčné elementy (cirkulující nádorové buňky) a celá řada dalších faktorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky