Chirurgická léčba časných a lokálně pokročilých karcinomů rekta

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: MUDr. Petr Novák
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Autoři - působiště: Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň

Souhrn

Karcinom rekta je nejčastější malignitou trávicího ústrojí a patří mu druhé místo mezi všemi maligními tumory. U žen je častější jen karcinom prsu a u mužů karcinom prostaty. Obecně lze říci, že každoročně se objeví 8 000 nových případů a bohužel 4 000 lidí na tento nádor každý rok umírá. Karcinom rekta se někdy také označuje jako civilizační nemoc. Existuje celá řada rizikových faktorů, které se dělí na exogenní a endogenní. Exogenní faktory lze shrnout pod pojem nezdravý způsob života – nadváha, nedostatek pohybu, nadměrný příjem stravy, přepálených tuků, alkohol, kouření atd. Mezi endogenní rizikové faktory patří vrozená dědičná onemocnění jako familiární adenomová polypóza a její mutace a nespecifické střevní záněty.

Léčba karcinomu rekta je multidisciplinární. Podílí se na ní celá řada odborníků z oborů radiodiagnostiky, gastroenterologie, onkologie a histopatologie. Klíčovou úlohu v léčbě karcinomu rekta však hraje chirurg. Aby byla naděje na co nejlepší výsledky léčby tohoto onemocnění, je nutná úzká spolupráce mezi všemi obory. Bez dobré diagnostiky, kvalitní histologie a účinné onkologické terapie by chirurgická léčba byla méně úspěšná. Dalším faktorem, který hraje významnou roli v úspěšnosti léčby, je její centralizace. Pacienti by měli být léčeni v centrech, která jim zajistí komplexní multimodální péči.

Karcinom rekta patří mezi malignity velmi dobře ovlivnitelné prevencí. Při časném záchytu je prognóza dobrá až výborná, s možností dlouhodobého přežívání až 80 %. Na druhou stranu vyšší stadia nádoru znamenají velký léčebný problém s nejistou prognózou. Prognóza karcinomu rekta je závislá na jeho stadiu, biologické aktivitě, stavu imunitního systému a na možnosti radikálního odstranění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky