Chemoradioterapie lokálně pokročilých karcinomů rekta

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor:
Autoři: Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. *
MUDr. Igor Richter **,***
MUDr. David Buka *
MUDr. Eugen Kubala *
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. *
Autoři - působiště: * Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové
** Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice, Liberec
*** LF UK, Hradec Králové

Karcinom rekta se liší od karcinomu tlustého střeva v tom, že rektum naléhá na stěnu pánevní a tím může docházet k rychlému přestupu nádorových buněk do stěn pánve. Z toho plyne mnohem větší četnost lokálních a regionálních recidiv v oblasti malé pánve. Riziko recidivy lze zmenšit radioterapií. Hematogenní diseminací se karcinom rekta obvykle šíří nejprve do jater, následně do plic, poté do mozku, méně často do skeletu. Lokální recidivy karcinomu rekta se u klinického TNM I. stadia vyskytují v 5–10 %, u II. stadia ve 25–30 % a u III. stadia ve více než 50 %. Nejčastějším místem lokálních recidiv je presakrální oblast, kde jsou lokální recidivy obtížně léčebně ovlivnitelné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky