Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor:
Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Autoři - působiště: Chirurgická klinika FN, Brno

Chirurgická léčba je v současnosti v drtivé většině případů onemocnění kolorektálním karcinomem stále jedinou léčebnou modalitou, která může dát postiženému naději na úzdravu. V závislosti na stadiu kolorektálního karcinomu ji dělíme na léčbu radikální a léčbu paliativní. Radikální výkony jsou možné i ve IV. stadiu onemocnění, tedy v případě vzdálených orgánových metastáz. Obecně však platí, že čím je stadium nižší, tím je naděje na potenciálně kurativní výkon větší. Diagnostické i léčebné postupy při karcinomu tračníku a karcinomu konečníku jsou do značné míry odlišné. Odlišné jsou i symptomy a jejich naléhavost. Karcinom tračníku se stále až ve 20 % projevuje jako náhlá příhoda břišní.

Pro volbu optimální léčebné strategie je významné, aby všechny případy IV. stadia kolorektálního karcinomu a karcinomy distálních dvou třetin konečníku posoudila multidisciplinární onkologická indikační komise. Totéž platí i pro lokálně pokročilé nádory s prorůstáním do okolních orgánů a případné lokální recidivy kolorektálního karcinomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky