Volba 1. linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor:
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Autoři - působiště: Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

U pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) dochází nejméně v polovině případů v průběhu onemocnění ke vzniku vzdálených metastáz. Přibližně u čtvrtiny pacientů jsou metastázy prokázány již v době stanovení diagnózy, tedy synchronně. Častěji vznikají metastázy v odstupu po léčbě primárního nádoru jako metachronní. Nejčastěji dochází k metastazování do jater. Bohužel ve většině případů rozsah onemocnění neumožňuje radikální chirurgickou léčbu. Většina pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) svému onemocnění nakonec podlehne, a převažující příčinou úmrtí je právě progrese metastáz v játrech. Chirurgická léčba metastáz dává části pacientů šanci na úplné uzdravení. Hlubší znalosti molekulární biologie nádorového růstu CRC vedly k zavedení nových prediktivních markerů, díky nimž lze přesněji indikovat léčbu. Tyto pokroky společně s multidisciplinárním přístupem vedou k dříve nevídanému mediánu přežití, který přesahuje dva roky. Algoritmus léčby mCRC je oproti terapii časných stadií složitější a rychleji se mění. Poslední doporučení ESMO bylo vydáno v říjnu 20121 a během roku došlo na základě nově publikovaných klinických studií k několika zřetelným změnám. Na některá nová data bychom chtěli poukázat v tomto článku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky