2. a další linie léčby pokročilého kolorektálního karcinomu

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN a LF UK, Plzeň

Souhrn

Kolorektální karcinom je jednou z celosvětově nejčastějších malignit. Nemocní s neresekabilním či metastatickým onemocněním (mCRC) jsou nyní indikováni k několika řadám protinádorové léčby. Mezi hlavní cytostatika v léčbě mCRC patří 5-fluorouracil (5-FU), irinotecan a oxaliplatina, protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru bevacizumab a dva inhibitory receptorů pro epidermální růstový faktor cetuximab a panitumumab.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky