Nežádoucí účinky cílené léčby kolorektálního karcinomu a jejich léčba

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn

V léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) se v současnosti uplatňují tři typy cílených léků: monoklonální protilátka proti růstovému faktoru vaskulárního endotelu (VEGF – vascular endothelial growth factor) bevacizumab, monoklonální protilátky proti receptorům pro epidermální růstový faktor (EGFR – epidermal growth factor receptor) cetuximab a panitumumab a perorální tyrosinkinázový inhibitor regorafenib. Optimální průběh terapie mCRC vyžaduje znalost a zvládání nežádoucích účinků cílené léčby. Výskyt některých z těchto nežádoucích účinků je navíc spojen s lepším protinádorovým účinkem cílené léčby, a intenzivní terapie toxicit by měla mít přednost před jednodušším řešením v podobě redukce dávkové intenzity.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky